Pris eks mva |  Pris inkl. mva

Vi er stolte over å ha blitt kåret til Gaselle igjen i 2018

 
Takk kjære kunder, uten dere kunne ikke Badgeland kalt seg Børsen Gasellevinner i 2018

 

GazelleprisBadgeland A/S har nå for andre år på rad mottatt Børsens Gasellepris 2018, som deles ut til danske bedrifter med særlig høy vekst.

Hva er en gaselle?
En gaselle er en bedrift som i løpet av fire regnskapsår har hatt positiv vekst hvert år og samlet sett minst doblet omsetningen i løpet av de fire årene. Dersom selskapet ikke oppgir omsetning i regnskapet, beregnes veksten på grunnlag av bruttofortjeneste

 

Som de skriver på Børsen

Kriterier for rapportering av regnskap (regnskapsperiode): Det skal offentliggjøres minimum fire regnskaper. Selskaper der startåret (det første året vi måler over) er kortere enn standard 12 måneder, og selskaper hvor sluttåret (siste året vi måler over) er lengre enn standard 12 måneder, er ekskludert, da begge disse kategorier gir en uforholdsmessig Stor vekst.

Kriterier for omsetning (bruttofortjeneste): Vekst måles som et utgangspunkt basert på nettoomsetning. Dersom dette ikke er oppgitt i årsrapporten, benyttes bruttoresultatet. Når vekst måles ut fra omsetning, er kravet at denne skal være på minst 1 million kroner. kr i basisåret (første året vi måler over). Tilsvarende, dersom veksten måles ut fra bruttoresultatet, er kravet at denne skal være på minimum 0,5 millioner kroner. kr det siste året.


Kriterier for vekst: Vekst i nettoomsetning (bruttofortjeneste) skal være positiv i hvert av de fire årene vi måler. Veksten over hele perioden (fire år) skal være minst 100 prosent. (en dobling).

Kriterier for primærdrift: Primærresultatet kan være negativt ett år, men summen av primæroperasjoner over de fire årene må være positivt.